MENU

MENU

  • ROBOTYKA

   ROBOTYKA

   20 marca uczniowie oddziału 3e mieli ogromną przyjemność wziąć udział w lekcji dotyczącej tworzenia oraz programowania robotów. Zajęcia okazały się niezwykle interesujące. Zapraszam do fotorelacji.

    

   ROBOTYKA - Obrazek 1  ROBOTYKA - Obrazek 2

     ROBOTYKA - Obrazek 3  ROBOTYKA - Obrazek 4

  • PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Na pierwszy dzień wiosny każdy czeka z utęsknieniem. Zatem, gdy nadejdzie, należy go odpowiednio uczcić.

   W tym roku uczniowie powitali wiosnę w różnobarwnych strojach. Każda klasa miała określony kolor, dlatego uczniowie wszystkich klas A byli ubrani na żółto, klas B na niebiesko, klas C na zielono, klas D na czerwono, klasy E na pomarańczowo, klasy F na fioletowo. Samorząd Uczniowski przygotował  dla uczniów naszej szkoły karaoke, które cieszyło się dużą popularnością podczas przerw. Dla młodszych wychowanków został  przygotowany papier, na którym tworzyli obraz związany z tematyką wiosenną wykorzystując kolorowe kredki.

   Uczniowie pokazali, że to szczególne święto można miło spędzić w szkole i niekoniecznie trzeba iść na wagary.

    

   Magdalena Jedlińska

   Małgorzata Kaniewska

   Opiekunki SU

    

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 1  PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 2

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 3 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 4

   PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 5 PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY - Obrazek 6

    

  • NA SPORTOWO W SP1

   NA SPORTOWO W SP1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1 marca 2018 r.  w  Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie odbyły się VIII Halowe Igrzyska Sportowe  w skoku  wzwyż. W organizację imprezy zaangażowała się cała społeczność  szkolna – uczniowie i nauczyciele.  W zmaganiach wzięło udział około 100 zawodników  z klas II – VI.

   Koordynatorem przedsięwzięcia był pasjonat lekkiej atletyki , nauczyciel wychowania fizycznego –  Marian Podrażko.

   Rozgrzewkę dla uczniów poprowadziła Urszula Kielan – srebrna medalistka olimpijska w skoku wzwyż.  Do współzawodnictwa  zagrzewały sportowców  szkolne czirliderki z klasy 1a i utalentowana wokalnie uczennica z klasy 5a. Wśród zaproszonych gości znaleźli się:  Jacek Wszoła – mistrz olimpijski w  skoku wzwyż,  Roman Wszoła – trener,  Dariusz Goździak  (Polski Komitet Olimpijski) – złoty medalista w pięcioboju nowoczesnym, Zenon Kwiatkowski – organizator Czwartków Lekkoatletycznych w Gliniance. Wojciech Siergiejuk – dziennikarz  lokalnej prasy dokumentował przebieg imprezy.  Na uroczystość przybyły  także przyjaciółki szkoły: Elżbieta Turek i Beata Piętka z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prezes UKS  „Jedynka” –Artur Gągała i  przewodnicząca Rady  Rodziców  – Agnieszka Walkiewicz.  Goście czynnie włączyli się w przebieg imprezy, obdarowali zwycięzców medalami  i upominkami.

   Skoki wzwyż przyniosły  uczestnikom zawodów dużo radości. Odbywały się zgodnie z zasadą fair play pod okiem sędziów - absolwentek naszej szkoły.

   Dyrekcja

   PISZĄ O NAS: KLIKNIJ W OBRAZEK

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 1

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 2 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 3

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 4 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 5

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 6 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 7

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 8 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 9

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 10 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 11

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 12 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 13

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 14 NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 15

    

    

   NA SPORTOWO W SP1 - Obrazek 16

  • SP 1 MÓWI STOP SMOGOWI

   SP 1 MÓWI STOP SMOGOWI

   Nazwa smog pochodzi z połączenie dwóch angielskich słów „smoke” i „fog” czyli
   „dym” i „mgła”. Według naukowców smog to „bomba chemiczna w aerozolu”. Jego skład
   może się zmieniać, ale najczęściej znajdują się w nim tlenki siarki, azotu i węgla oraz sadza.
   Jednak najbardziej niebezpieczne są zawarte w nim mikroskopijne pyłki. To cząsteczki
   ołowiu, niklu, arsenu, rtęci. Co roku w Polsce przedwcześnie umiera 45 tys. osób z
   powodu smogu, który negatywnie wpływa na układ oddechowy. Pyłki dostające
   się do naszych płuc sprzyjają rozwojowi zapalenia górnych dróg oddechowych,
   zahamowaniu rozwoju płuc. Powodują też astmę i raka płuc. Smog także
   przedostaje się do układu krwionośnego. Może powodować nadciśnienie,
   zakrzepice żył i doprowadzać do zaburzenia rytmu serca.
   W naszej szkole podejmowanie są liczne działania, które służą budowaniu
   świadomości ekologicznej zarówno wśród dzieci, jak i grona pedagogicznego.
   Poniedziałek (26 lutego) zaczynamy hasłem „SP 1 mówi stop smogowi”. W
   ramach akcji organizowane będą lekcje tematyczne, wystawy prac plastycznych,
   informacje dla całej społeczności szkolnej, umieszczone na stronie internetowej.
   Fotorelacja z działań zostanie zamieszczona w późniejszym terminie.

   Małgorzata Kaniewska
   Emilia Nielepko

    

   Źródło zdjęcia: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKrakow_Wawel_i_Leg_przed_wschodem_Slonca.jpg

  • WARSZTATY MARKETINGOWE

   WARSZTATY MARKETINGOWE

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   19 lutego 2018 w Szkole Podstawowej nr 1 w Józefowie odbyły się warsztaty marketingowe pt. „Kids & Family Marketing”. Uczestniczyli w nich uczniowie z klas: Va, VIb i VIc. Spotkanie zorganizowały Elżbieta Strumidło i Emilia Nielepko. Warsztaty poprowadzone zostały przez wykładowcę Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Marketingu WZ Monikę Skorek.

   Celem przygotowanego programu było pokazanie uczniom jak z perspektywy producenta kreuje się nowe marki, które następnie mają trafić do grupy docelowej, by były przekonujące i rzetelne w oczach odbiorców.

   Podczas spotkania wykorzystano różne techniki badawcze, by udowodnić młodym odbiorcom, że występuje różnica pomiędzy tym co klient widzi w marce, a tym, jaka marka faktycznie jest. Skorzystano z techniki personifikacji marki oraz blind testu. W pierwszym przypadku uczniowie uosabiali markę trampek „Converse”, w drugim przypadku wszyscy uczestnicy testowali smak różnych napojów typu cola, nie wiedząc którą markę w danym momencie smakują. Posłużono się także przypadkiem marki Frugo.

   Spotkaniu towarzyszyła zabawa i wiele emocji. Na koniec uczniowie w małych grupach opracowali własną koncepcję marki, którą chcieliby wprowadzić na rynek. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa i zostali zaproszeni na poczęstunek. Jedna z grup została za swój pomysł dodatkowo nagrodzona.

   Trzeba przyznać, że uczestnicy spotkania prezentowali ogólnie wysoki poziom wiedzy na temat zachowania konsumenta na rynku, co z pewnością znalazło odzwierciedlenie w zbudowanych koncepcjach marek produktowych. Tak trzymać! Być może wśród tych młodych ludzi znajduje się przyszły Steve Jobs?

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 1 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 2

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 3 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 4

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 5 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 6

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 7 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 8

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 9 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 10

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 11 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 12

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 13 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 14

   WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 15 WARSZTATY MARKETINGOWE - Obrazek 16

  • REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

   Szanowni Państwo,

   Od 1 marca do 15 marca trwa rekrutacja - składanie dokumentów do odziałów przedszkolnych.

   Od 4 maja do 21 maja trwa rekrutacja - składanie dokumentów do klas pierwszych.

   Zapraszamy Rodziców do pobierania wniosków w sekretariacie Szkoły.

   Pełny tekst Zarządzenia Burmistrza Miasta Józefowa można pobrać poniżej:

   Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Miasta Józefowa z dnia 23 stycznia 2018 r. w  sprawie    określenia  terminów  przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2018/2019, do  publicznych  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  publicznych szkołach  podstawowych  i  do  klas  pierwszych  publicznych  szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Józefów.

  • DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

   „TWORZYMY KULTURĘ W SIECI” 

    DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

   W SP 1

   5 – 12 LUTEGO 2018 r.

   W lutym, w całej Europie obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu, zainicjowany przez Komisję Europejską w 2004 roku. Dzień Bezpiecznego Internetu ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Główną ideą narodowych obchodów DBI jest inicjowanie lokalnych działań, w ramach, których dzieci, młodzież i nauczyciele aktywnie angażują się w prace nad projektami poświęconymi bezpieczeństwu w Sieci. Z okazji DBI organizowane są w całej Polsce zajęcia edukacyjne, happeningi, kampanie informacyjne, konkursy i inne akcje.

   Nasza szkoła w każdym roku podejmuje wiele działań profilaktyczno – wychowawczych związanych z bezpieczeństwem dzieci w Internecie. Tak było również i w tym roku szkolnym. Koordynatorami zadań związanych z realizacją szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu był Samorząd Uczniowski, specjaliści szkolni oraz p. Emilia Nielepko.

   W dniach 5 – 9 lutego, w każdej klasie odbyły się zajęcia dydaktyczne celem, których było wdrażanie uczniów do bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu, dostarczenie wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących z użytkowania komputera i Internetu oraz innych urządzeń komunikacyjnych, nabywanie umiejętności dostrzegania granic tych korzyści i poznawanie niebezpieczeństw, które niesie Sieć. Oprócz lekcji tematycznych na korytarzach szkolnych powstały wystawy prac uczniów związanych z tym tematem. Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę ścienną oraz ulotki na temat „Bezpieczny Internet – krok po kroku”, które otrzymywali uczniowie podczas przerw śródlekcyjnych. Specjaliści szkolni przygotowali informację dla rodziców w formie materiałów edukacyjnych, które zostały zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

   Głównym wydarzeniem – podsumowującym działania na terenie szkoły był apel w dniu 12 lutego pt. „Bądź bezpieczny w Internecie – Tworzymy kulturę w sieci”. Podczas tego spotkania koordynatorzy podsumowali pracę całej społeczności szkolnej dotyczącej obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu. Uczniowie mogli jeszcze raz zapoznać się z korzyściami i zagrożeniami płynącymi z Internetu oraz przypomnieć sobie Kodeks Dobrego Zachowania w Sieci. Poza tym obejrzeli film „Dodaj znajomego” mówiący o tym, że zamiast hejtować… lepiej zyskać przyjaciela!.

                                                                     Koordynatorzy DBI

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 1  DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 2

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 3 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 4

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 5

    

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 6

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 7

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 8

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 9

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 10

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 11  DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 12

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 13 DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 14

   DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU - Obrazek 15

    

  • DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY

   DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   SP1 przystąpiła do X Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Dobre rady na elektroodpady – oddaj mnie w dobre ręce 2018”, organizowanym przez AURAEKO. Dlatego też 1.03.2018r. (czwartek) w godzinach 9.00 – 18.00 oraz 2.03.2018r. (piątek) w godzinach 9.00 – 15.00 zostanie przeprowadzona zbiórka elektroodpadów we wskazanym miejscu na terenie szkoły (w pobliżu śmietnika).

    

   źródło zdjęcia: https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektroodpady#/media/File:Handy_schrott_mobile_phone_scrap.jpg

  • KARNAWAŁ

   KARNAWAŁ
   01.02.2018

          

    

    

    

    

    

    

    

   8 lutego 2018 r. w naszej szkole odbył się bal karnawałowo - walentynkowy dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas 1-3 pod hasłem w „Krainie Fantazji”.  Bal prowadziła Małgorzata Kanabus-Zielińska. W czasie imprezy  prowadząca przygotowała liczne zabawy i konkursy dla dzieci.  Uczestnicy  wzięli udział w pokazie strojów karnawałowych, a następnie zaprezentowali  swoje umiejętności  taneczne.
          Po południu uczniowie klas IV-VI bawili się na dyskotece karnawałowej.  Podczas tej zabawy zostali wybrani Król i Królowa balu. Koronowana para  to:  Zuzanna Wyszomierska z klasy VI C i Antoni  Zowczak Z klasy IV D.  Zwycięzcy odtańczyli taniec przy dźwiękach utworu „Kaczuszki”.    

         To był dzień pełen wrażeń dla całej społeczności szkolnej.  Uroczystość  uświetnił słodki poczęstunek ufundowany przez Radę  Rodziców.

   KARNAWAŁ - Obrazek 1

   KARNAWAŁ - Obrazek 2

   KARNAWAŁ - Obrazek 3

   KARNAWAŁ - Obrazek 4

   KARNAWAŁ - Obrazek 5

   KARNAWAŁ - Obrazek 6

   KARNAWAŁ - Obrazek 7

   KARNAWAŁ - Obrazek 8

   KARNAWAŁ - Obrazek 9

   KARNAWAŁ - Obrazek 10

   KARNAWAŁ - Obrazek 11

   KARNAWAŁ - Obrazek 12

   KARNAWAŁ - Obrazek 13

   KARNAWAŁ - Obrazek 14

   KARNAWAŁ - Obrazek 15

    

   KARNAWAŁ - Obrazek 16

   KARNAWAŁ - Obrazek 17

   KARNAWAŁ - Obrazek 18

    

   KARNAWAŁ - Obrazek 19

   KARNAWAŁ - Obrazek 20

   KARNAWAŁ - Obrazek 21

   KARNAWAŁ - Obrazek 22 KARNAWAŁ - Obrazek 23

   KARNAWAŁ - Obrazek 24 KARNAWAŁ - Obrazek 25

  • Jasełka

   Jasełka
   18.12.2017

   Dnia 19 grudnia 2017 r. odbyły się Jasełka Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci z oddziału przedszkolnego 0A. Premiera Jasełek odbyła się 18 grudnia 2017 r. w Domu Opieki Józefina w Józefowie. Dzieci zaprezentowały przedstawienie dla seniorów, które spotkało się z bardzo ciepłym przyjęciem.

   Mali aktorzy w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat. Przedstawienie było wyjątkowe. Dzieci z dużym zaangażowaniem odgrywały role i przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia.

   A. Szwed

   S. J. Szymczak

   Jasełka - Obrazek 1

   Jasełka - Obrazek 2

   Jasełka - Obrazek 3

  • DZIECI W SIECI

   DZIECI W SIECI

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Zapraszamy rodziców do zapoznania się z materiałami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w internecie:

   JAK POSTĘPOWAĆ W PRZYPADKU (CYBER)PRZEMOCY?

   ZOSTAŃ ZNAJOMYM SWOJEGO DZIECKA

   BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE. KOMPEDIUM DLA RODZICÓW I PROFESJONALISTÓW

    

  • BOŻE NARODZENIE

   BOŻE NARODZENIE

   Czas przed Świętami Bożego Narodzenia przepełniony jest atmosferą radosnego oczekiwania. W naszej Szkole podkreślono tę atmosferę wspaniałą dekoracją klas i korytarzy a także Spotkaniami Świątecznymi, które odbyły się 21 XII w poszczególnych klasach i wspólnie, w dwóch grupach, na korytarzu szkolnym.  W tym dniu podczas Apeli każda z grup przygotowała program artystyczny. Klasy starsze wykonały montaż slowno-muzyczny nawiązujący do polskich tradycji świątecznych. Uczniowie kl. młodszych zaprezentowali wybrane przez siebie kolędy. Mały Wolontariat Misyjny przedstawił krótką scenkę o Zwiastowaniu. Oczywiście nie zabrakło spotkania ze św. Mikołajem, który dla każdej klasy miał przygotowany słodki upominek.
   Pani Dyrektor złożyła wszystkim nauczycielom, pracownikom Szkoły, uczniom i rodzicom życzenia świąteczne.

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 1 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 2

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 3 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 4

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 5 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 6

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 7 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 8

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 9 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 10

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 11 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 12

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 13

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 14

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 15 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 16

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 17 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 18

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 19 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 20

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 21 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 22

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 23 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 24

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 25 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 26

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 27 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 28

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 29 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 30

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 31 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 32

   BOŻE NARODZENIE - Obrazek 33 BOŻE NARODZENIE - Obrazek 34

    

  • KLUB GIER PLANSZOWYCH

   KLUB GIER PLANSZOWYCH

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   TWÓRCZE PRZERWY!

   KLUB GIER PLANSZOWYCH

   Zapraszamy w godzinach:

   12.25 – 12.40

   13.25 – 13.40

   Sala nr 9

   Od 15.01.2018 wzbogacamy o 16 nowych gier

   Przerwy relaksacyjne

   12.25 – 12.40

   Sala 28

   KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 1 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 2 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 3 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 4 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 5 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 6 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 7 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 8 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 9 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 10 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 11 KLUB GIER PLANSZOWYCH - Obrazek 12

  • AKCJA ODBLASKI

   AKCJA ODBLASKI

   PAMIĘTAJ:

   O BEZPIECZEŃSTWO SWOJE DBAM,

   KIEDY IDĘ DROGĄ,

   ZAWSZE PRZY SOBIE

   ODBLASK MAM !!

    

   BaDZ_WIDOCZNY_prezentacja.ppt

   list_rpd_z_okazji_ferii_zmiowych_2018.pdf

    

   AKCJA ODBLASKI - Obrazek 1 AKCJA ODBLASKI - Obrazek 2

   AKCJA ODBLASKI - Obrazek 3 AKCJA ODBLASKI - Obrazek 4

   AKCJA ODBLASKI - Obrazek 5

   Źródło zdjęcia:http://bezpieczny.olsztyn.eu/attachements/news/pic56260534ed15c.jpg

  • NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH

    NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Dzięki serdeczności Dyrekcji Szkoły pierwszy raz mogliśmy przeprowadzić nocny maraton z grami historycznymi. Do tej pory musieliśmy ograniczać zasady poszczególnych gier, by doprowadzić rozgrywki do końca. Teraz mogliśmy zagrać tak długo, jak naprawdę potrzebowaliśmy.

    

   W czternastoosobowym składzie zaczęliśmy w piątek o godz.19 a ostatnią partię skończyliśmy w sobotę o godz.3.40. Część graczy, już wcześniej zdecydowała się nocować w Szkole. Samo rozstawianie łóżek, materacy, koców, kołder i poduszek dało mnóstwo frajdy.

    

   Pomimo konfliktów z sąsiadami, nie przegraliśmy w walkach wewnętrznych Rzeczpospolitej („Magnaci”).

    

   Budowaliśmy nasze cywilizacje, przeprowadzając ekspansje terytorialne na mapie świata, rozwijając się militarnie i technologicznie dzięki śmiałym akcjom, pomocy doradców i dowódców. (Historia. Gra cywilizacyjna)

    

   Przy wsparciu naszych przyjaciół, dziś już z klasy siódmej SP 3 (Gabrysia i Szymon), pierwszy raz udało nam się przećwiczyć dodatek „Rewolta w Longsdale” do gry „O mój Zboże!”. Zmierzyliśmy się z zupełnie nową mechaniką, ponieważ gra zyskała fabułę - jest to już teraz opowieść!
   Królestwo przetrwało a wraz z nim nasze rodziny, uprawy, warsztaty! Atak Ludzie z Północy nie powiódł się! Kolejne rozdziały przed Nami.


   Historia świata zależy od Nas! Los i dobrobyt Ojczyzny jest w naszych rękach!

   Mistrz gry

    

   W imieniu dzieci serdecznie dziękuję rodzicom Wiktorii, Amelki, Marty, Szymona za wszelką pomoc, czas, prowiant i serce!

    

   Krzysztof Ślesicki

   nauczyciel bibliotekarz

    

    NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 1 NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 2

    NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 3 

    NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 4  NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 5

    NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 6  NOCNY MARATON GIER HISTORYCZNYCH - Obrazek 7

  • ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE

   ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE I NOWOROCZNE
   Nauczycielom, Uczniom, Rodzicom, Pracownikom Administracji i Obsługi 
    
   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
   aby ten wyjątkowy czas upłynął wszystkim w ciepłej i rodzinnej atmosferze.
   Niech te święta będą niezapomnianym czasem spędzonym w gronie rodzinnym bez trosk i zmartwień.
   Życzymy Świąt pachnących choinką, pełnych prezentów i radości . 
   Niech nadchodzący Nowy rok 2018 będzie pełen nadziei, ale i spełnionych marzeń.
    
                                                                                               Dyrekcja szkoły
  • SENIORZY Z "JÓZEFINY" DZIĘKUJĄ NASZYM UCZNIOM

   SENIORZY Z "JÓZEFINY" DZIĘKUJĄ NASZYM UCZNIOM

   SENIORZY Z "JÓZEFINY" DZIĘKUJĄ NASZYM UCZNIOM - Obrazek 1

  • ŻYWA LEKCJA HISTORII

   ŻYWA LEKCJA HISTORII

    

   ŻYWA LEKCJA HISTORII - Obrazek 1

   ŻYWA LEKCJA HISTORII - Obrazek 2

   ŻYWA LEKCJA HISTORII - Obrazek 3

  • WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W ZERÓWKACH

   WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W ZERÓWKACH

               Dzieci wraz z wychowawczyniami z oddziałów przedszkolnych B i C zaprosiły rodziców z rodzeństwem na warsztaty bożonarodzeniowe, które odbyły się 13 i 14 grudnia.

               W miłej rodzinnej atmosferze, przy akompaniamencie kolęd powstawały pełne uroku ozdoby świąteczne oraz dekorowane były pachnące pierniki. Podczas zajęć okazało się, że wielu rodziców odkryło swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych artystów. Wszyscy wykazali się niezwykłą pomysłowością. Dzieci z dumą prezentowały swoje dzieła, które będą stanowiły nie tylko świąteczną dekorację w domu, ale będą też pysznie smakować.

               Przybyłym uczestnikom dziękujemy za udział w warsztatach  oraz włączenie się w przygotowania. Wszystkim życzymy radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

   J. Klang

   A. Głowniak

    

   WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W ZERÓWKACH - Obrazek 1 WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W ZERÓWKACH - Obrazek 2

   WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W ZERÓWKACH - Obrazek 3 WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE W ZERÓWKACH - Obrazek 4

  • JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY

   JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY

    

    

    

    

    

    

    

   14 XII 2017 r. w godz. 9.00 – 12.30 odbyła się dla klas IV – VI impreza w ramach  kampanii społecznej  „JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY”.

   Organizatorami przedsięwzięcia byli:

   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie,  we współpracy z : Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, Komendą Powiatową Policji w Otwocku oraz Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego i  Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie.

   Władze lokalne reprezentował wicestarosta otwocki oraz przedstawiciel Referatu Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu w  Józefowie.

   Podczas otwarcia imprezy  głos zabrali: dyrekcja szkoły i zaproszeni goście.  Spotkanie uatrakcyjnił występ artystyczny  uczniów  oraz wystawa plastyczna prac nagrodzonych w konkursie „Bądź widoczny, bądź bezpieczny”.

   Na początku wszyscy uczestnicy otrzymali  zestaw odblaskowy od głównego organizatora i  zostali poproszeni o korzystanie z niego na co dzień.

   Zajęcia odbyły się w trzech panelach promujących bezpieczeństwo: nauka jazdy po torze rowerowym, film „…tak, chcę być bezpieczny”, zasady udzielania  pierwszej pomocy.  Dużym zainteresowaniem cieszył się  „Symulator jazdy”.

    

                   Cel przedsięwzięcia został osiągnięty. To następne efektywne działanie w zakresie bezpieczeństwa zorganizowane w naszej szkole.

   Dyrekcja

   JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 1 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 2 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 3 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 4 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 5 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 6 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 7 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 8 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 9 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 10 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 11 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 12  JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 13 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 14 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 15 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 16 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 17 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 18 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 19 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 20JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 21 JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY - Obrazek 22

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć