MENU

MENU

  Specjaliści

  Stypendium szkolne

  POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM

  DLA UCZNIÓW ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE MIASTA JÓZEFOWA    

   

  Osoby, które chcą skorzystać ze stypendium szkolnego proszone są o złożenie
  w terminie do 12 września 2019 r. wniosku wraz z wymaganymi załącznikami.

  Druki wniosków o stypendium szkolne można pobrać ze strony internetowej
   urzędu miasta lub u pedagoga w gabinecie nr 22.

  W tym roku o stypendium mogą się ubiegać  rodziny, w których

  dochód na osobę  nie przekroczył 528 zł netto  w sierpniu 2019.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12
   (22) 789-14-95
   (22) 789-18-23

  Mapa