MENU

MENU

  Lata 2013-2015

  Priorytet III

  "Człowiek jest wielki nie przez to ,co posiada,

  lecz przez to kim jest,

  nie przez to, co ma,

  lecz przez to, czym dzieli się z innymi"

   

  Jan Paweł II

   

   

  Organizowanie akcji charytatywnych odgrywa bardzo dużą rolę – uczy naszych wychowanków wrażliwości na potrzeby innych, rozwija uczucie empatii, kształtuje pozytywną postawę wobec potrzebujących. Nasi uczniowie swoją postawą i zaangażowaniem udowodnili, że nie jest im obojętny los nie tylko ludzi, ale i zwierząt. Za pomoc i otwarte serca należą się wszystkim serdeczne podziękowania.

  • GWIAZDOBRANIE I DAWANIE
  • ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
  • DOBRE SERCA DZIECI MAJĄ I ZWIERZĘTOM POMAGAJĄ
  • GÓRA GROSZA
  • ZBIÓRKA  PLASTIKOWYCH   KORKÓW
  • ADOPCJA  NA   ODLEGŁOŚĆ
  • WIELKA ORKIESTRA ŚWIATECZNEJ POMOCY

  Konkursy plastyczne i zabawy literacko-muzyczne

  •  „OD ABECADŁA PO ZOSIĘ SAMOSIĘ”
  • „W AKADEMII PANA BRZECHWY”
  • „SERCE  W  WYOBRAŹNI   DZIECKA”

   

   

  Wycieczki

  Wycieczka jest jednym z najdoskonalszych środków oddziaływania wychowawczego i dydaktycznego, w którym występują integralne i niemal jednocześnie wszystkie elementy wychowawcze. To niezwykle aktywna i skuteczna forma kształtowania osobowości młodego człowieka. Wycieczki szkolne pozwalają docierać do młodych ludzi, stwarzając warunki do kształtowania świadomych postaw wychowanków.

  ŚWIATOWY TYDZIEŃ

  ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

  Specjaliści szkolni zorganizowali Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji mający ma na celu  popularyzowanie wiedzy oraz wzrost świadomości na temat dysleksji i problemów z nią związanych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Zostały przygotowane ulotki dla rodziców i uczniów. Rodzice otrzymali krótkie porady jak postępować i jak pracować z dzieckiem dyslektycznym. Uczniowie natomiast otrzymali wskazówki jak sobie radzić z problemem, jakim jest dysleksja. Wychowawcy rozmawiali z uczniami      o dysleksji oraz wyświetlali prezentację na jej temat. Następnie wspólnie przygotowali plakaty, które zostały wywieszone na dolnym holu. Specjaliści szkolni przygotowali dyktando. W gabinetach psychologa, pedagoga oraz w sali do terapii pedagogicznej przedstawiciele wszystkich klas mogli wziąć udział w zmaganiach ortograficznych.

  DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

  W ramach zajęć profilaktycznych zorganizowano akcję „Dzień szkoły bez przemocy”. Podczas obchodów podsumowane zostały działania podejmowane w ramach realizacji programu „Szkoła bez przemocy”, uczniowie zostali zapoznani z zasadami kibicowania fair play oraz zaprezentowane zostały wykonane przez uczniów plakaty z zasadami kodeksu „Szkoły bez przemocy”.  Wytypowani przez swoje klasy reprezentanci poszczególnych klas szóstych rozegrali mecz siatkówki z przedstawicielami nauczycieli.

  Słuchaj, rozmawiaj, postaraj się rozumieć,

  bądź życzliwy i pogodny

  czyli

  DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

   

  Imprezy i uroczystości

  Imprezy i uroczystości szkolne są integralnym i stałym elementem życia zespołu szkolnego. Stanowią bardzo ważny element pracy wychowawczej, ponieważ poprzez te formy rozwija się uczucia wychowanków. Organizacja życia kulturalnego uczniów służy  kształtowaniu w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, a także  przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych.

  • BALE KARNAWAŁOWE
  • JASEŁKA  I  WSPÓLNE KOLĘDOWANIE
  • RODZINNY PRZEGLĄD KOLĘD I PASTORAŁEK
  • UCZNIOWIE DLA UCZNIÓW
  • W PRZEDSTAWIENIU PT. „NOC BAJEK”
  • UCZNIOWIE DLA PRZEDSZKOLAKÓW
  • W PRZEDSTAWIENIU PT. „KOPCIUSZEK”
  • KONCERT DLA SENIORÓW

  Ekologicznie

  Dbając o rozwijanie świadomości ekologicznej naszych wychowanków w naszej szkole organizujemy różnorodne akcje.

   

  Rokrocznie są organizowane akcje ekologiczno – przyrodnicze mające na celu kształtowanie postaw ekologicznych oraz świadomości małego ekologa - przyrodnika m.in.: „Sprzątanie świata”, „Dzień Drzewa” „Tydzień Ekologiczny” pod hasłem „Zielono mi….”, „Śmieci mniej Ziemi lżej”, „Zbiórka zużytych baterii” . Braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Zaadoptuj rzekę” związanej z obchodami Dnia Wody.

   

  Każda sala lekcyjna oraz szkolne korytarze zostały wyposażone w  pojemniki do segregacji śmieci.  Zostały przeprowadzone pogadanki na temat „Szukaj zysku z odzysku” (podkreślano  konieczność wyrobienia w młodym pokoleniu na stałe nawyków segregowania odpadów i właściwego przetwarzania szkodliwych odpadów).

  • SPRZĄTANIE ŚWIATA
  • SEGREGACJA ŚMIECI i ZBIÓRKA BATERII
  • PRZEDSTAWIENIA EKOLOGICZNE
  • KONKURSY
  • EKOLOGICZNE I PRZYRODNICZE
  • KRZYŻÓWKA EKOLOGICZNA
  • „DOKARMIAMY PTAKI ZIMĄ – SZKOLNY KARMNIK”

   

  E - Twinning

  Uczniowie pod okiem nauczycieli aktywnie uczestniczyli w międzynarodowych projektach e -Twinning  pt. „Czysta woda dla przyszłości” (projekt z Rumunią) oraz „Przyroda, zwierzęta w różnych porach roku w krajach europejskich” projekt z Szwecją, Grecją, Turcją, Rumunią, Włochami, Ukrainą, Holandią).

  WYMIANA

  Od kilku lat w naszej szkole jest organizowana polsko – czeska międzyszkolna wymiana uczniów. Jej celem jest nawiązanie przyjaźni z rówieśnikami, poznanie zwyczajów i tradycji obowiązujących w obu krajach, poszukiwanie wspólnych doświadczeń i przeżyć, poznanie czeskich i polskich zabytków, historii i kultury, zapoznanie z życiem codziennym rówieśników w Czechach i w Polsce, nauka tolerancji dla innych poglądów, możliwość komunikowania się w językach obcych, konfrontacja swoich wyobrażeń na temat Czech i Polski.

   

   

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa