MENU

MENU

  Świetlica

  Plan dnia

  6.45- 9.00  Przyjmowanie dzieci do świetlicy. Wpisanie na listę obecności. Sprawdzenie pracy domowej. Praca z dziećmi mającymi kłopoty z nauką. Zabawy indywidualne lub w grupach koleżeńskich /gry planszowe, zręcznościowe, uzupełnianie kolorowanek, budowanie z klocków…/

  9.00- 10.50 Zajęcia zorganizowane, związane z tematyką realizowaną w danym tygodniu /zajęcia plastyczne, czytelnicze, muzyczno- ruchowe, wyjścia na plac zabaw/, zapowiedziane wcześniej wyjścia na krótkie wycieczki w obrębie Józefowa np. do Biblioteki Miejskiej, przygotowanie do wyjścia na obiad.

  10.50- 13.00 Zabawy indywidualne oraz w grupach koleżeńskich w międzyczasie o 12.10 wyjścia na obiad.

  13.00- 15.00 Zajęcia ruchowe na powietrzu.

  15.00- 16.30 Odrabianie prac domowych, praca w grupach pomocy koleżeńskiej, zajęcia plastyczne, jeśli nie koliduje to z odrabianiem prac domowych. W piątki oglądanie filmów dla dzieci.

  16.30-17.30 Dokończenie prac domowych. Zabawy w grupach koleżeńskich. Porządkowanie pomieszczeń świetlicowych przed zakończeniem zajęć.

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa