MENU

MENU

  Stołówka

  Wpłaty za obiady przyjmowane są tylko na konto Szkoły.

  Numer rachunku bankowego: 68-8023-0009-2004-0008-7229-0004.

  Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat, do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

  Przypominamy, że banki księgują wpłaty szybciej niż Poczta Polska.

  Wpłaty w okienku pocztowym docierają na konto szkoły w późniejszym terminie, niż te realizowane przez banki.


                  S z a n o w n i    P a ń s t w o!
  Uprzejmie informuję, że w I półroczu  roku szkolnego 2017/2018 r. opłaty za wyżywienie będą mogli Państwo uiszczać  na konto bankowe szkoły do 10-go dnia  każdego miesiąca. W związku z powyższym przekazuję Państwu miesięczne wykazy opłat za wyżywienie dzieci od 4 września 2017 r. do grudnia  2017 r. Wpłaty muszą być zgodne z poniższym wykazem. Wrzesień’ 17    Cały obiad       19 dni x 4,50 = 85,50zł    Drugie danie    19 dni x 3,50 = 66,50zł    Zupa                19 dni x 1,00 = 19,00zł    Wyżywienie w „całodziennej zerówce 19 dni x 7,00 = 133,00 zł
  Październik’17    Cały obiad      22 dni x 4,50 = 99,00 zł     Drugie danie   22 dni x 3,50 =  77,00 zł     Zupa                22 dni x 1,00 =  22,00zł      Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 22 dni x 7,00 = 154,00 zł       
  Listopad ’17    Cały obiad      21 dni x 4,50 = 94,50 zł     Drugie danie   21 dni  x 3,50 = 73,50zł     Zupa                21 dni x 1,00 = 21,00zł    Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 21 dni x 7,00= 147,00 zł
    Grudzień’17 Cały obiad     16 dni x 4,50 = 72,00zł Drugie danie  16 dni x 3,50 = 56,00zł Zupa               16 dni x 1,00 = 16,00zł Wyżywienie w „całodziennej zerówce” 16 dni x 7,00= 112,00 zł
  Numer konta: BS Karczew      68  8023 0009 2004 0008 7229 0004
  Na druku przelewu w miejscu „tytułem” proszę wpisywać: imię i nazwisko dziecka, klasę, krótką informację za co jest opłata (np.: „zupa”, „całodzienne wyżywienie”) i nazwę  miesiąca, za który wpłata jest dokonywana. Przykład: Jan Kowalski, kl. V d, cały obiad, wrzesień 2017

  Co zrobić w przypadku absencji ucznia w szkole? Tak jak zwykle należy zgłosić fakt nieobecności dziecka i odwołać obiady w kuchni szkolnej w godz. 7.00 – 8.00. (nr tel. 0 22 789 21 12 w. 122 )
                                                                                                       Dyrektor szkoły                           

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Galeria zdjęć