MENU

MENU

  Bezpieczeństwo

  Działania szkoły w zakresie bezpieczeństwa 2018/2019

   

  MAJ

  • Spotkanie z policjantem KSP WRD dla rodziców przed zebraniami- temat „Bezpieczne dziecko w  szkole i po za nią", Klasy I-VI, Wychowawcy klas

   

  • Zajęcia dla uczniów na temat przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza szkołą, Klasy I-VI, Wychowawcy klas

   

  • Wyjazdy do Miasteczka Ruchu Drogowego w ramach realizacji treści programowych z wychowania komunikacyjnego, Klasy 0-VI, Wychowawcy klas i Nauczyciel techniki

   

  • Instrukcje dla uczniów dotyczące przestrzegania regulaminu wycieczek szkolnych- bezpieczne wyjazdy, Klasy O-VI, Wychowawcy klas

   

  • Egzamin praktyczny na kartę rowerową dla uczniów klas IV we współpracy KSP WRD, Klasy IV, Nauczyciel techniki

   

  • Apele dla uczniów dotyczące „Bezpiecznych zachowań w szkole" - informacje dotyczące instytucji wspierających ucznia, Klasy III-VI, Koordynator ds. bezpieczeństwa M.Kanabus-Zielińska

   

  MARZEC

  • Spotkania z policjantami WRD KSP WRD- tematyka

   „Bezpiecznie na drodze", Klasy IV-VI, Wychowawcy klas IV-VI

   

  STYCZEŃ

  • „Bezpieczne ferie zimowe" - apel dotyczący bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, Klasy IV-VI, Wychowawcy klas IV-VI

   

  GRUDZIEŃ

  • Warsztaty zorganizowane przez Fundację Orange „Bezpieczeństwo w sieci”, Klasa 5d, Wychowawca Małgorzata Kanabus-Zielińska

  LISTOPAD

  • Udział w warsztatach programy „Cyberbezpieczni.pl”, Klasy IV-VI, Koordynator Małgorzata Kanabus-Zielińska i wychowawcy klas

   

  • Spotkanie autorskie z Barbarą Ciemską nt. bezpieczeństwa ", Oddziały przedszkolne, Wychowawcy oddz. przedszkolnych

   

  29 listopada - FINAŁ GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

  „Bezpiecznie w Józefowie”

  Celem konkursu „Bezpiecznie w Józefowie” było:

  • promowanie zasad bezpiecznego poruszania się uczniów po drodze;
  • stosowanie zasad bezpieczeństwa w praktyce ze zwróceniem uwagi na lokalne zagrożenia, jakie mogą spotkać pieszych i rowerzystów.

  Na uroczystość przybyli: przedstawiciele Straży Miejskiej - pani Hanna Michalczyk – Sabadyn,  funkcjonariusze Policji w Józefowie- pan Piotr Chudek i pan Arkadiusz Piętka oraz laureaci konkursu i ich opiekunowie.

  Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

                                                      Kategoria przedszkola

  Imię i nazwisko uczestnika konkursu

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Iga Małuj

  Przedszkole „Dębowe Ludki”

  I miejsce

  Iwona Adamus

  1. Igor Markut

  Przedszkole „Biedroneczki”

  II miejsce

  Katarzyna Sierpińska

  1. Wojciech Równicki
  2. Zofia Dróżdż

  Przedszkole nr 2

  III miejsca

  Justyna Sękulska

  1. Cyprian Papis

  Oddział Przedszkolny SP nr 1

  wyróżnienie

  Joanna Klang

  1. Marta Skaruz
  2. Nina Malina

  Przedszkole „Biedroneczki”

  Wyróżnienia

  Katarzyna Sierpińska

   

  Kategoria – Szkoła Podstawowa  - klasy I-III

  1. Rozalia Bartczak kl.I

  Helena Bartczak kl. III

  SP nr 1

  I miejsce

  Kamila Bartczak – rodzic

  1. Andrzej Gontarewicz kl. III

  SP nr 2

  II miejsce

  Renata Osiak

  1. Zuzanna Zdrojewska kl. II

  SP  nr 3

  III miejsce

  Urszula Kucharska

  1. Amelia Marsicka kl. III
  2. Adam Andrzejczak kl. II

  SP nr 2

  Wyróżnienia

  Renata Osiak

   

   

   

  Ilona Wereszczyńska

  KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY IV-VI

  Imię i nazwisko uczestnika

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Wiktoria Papis kl. IV

  SP nr 1

  I miejsce

  Beata Ciarska

  1. Natalia Rogucka kl. V

  SP nr 1

  II miejsce

  Beata Ciarska

  1. Filip Citkowski kl. V

  SP nr 1

  III miejsce

  Beata Ciarska

   

                          

                   Wyróżnienia :

  1. Kamila Olszewska – SP nr 1  kl. VI
  2. Marta Kuczyńska – SP nr 1 kl. VI
  3. Marta Adrich – SP nr 1 kl. V                                     - opiekun B. Ciarska
  4. Wiktor Baranowski – SP nr 1 kl. V

         

  KATEGORIA SZKOŁA PODSTAWOWA – KLASY VII-VIII, GIMNAZJUM

   

  Imię i nazwisko uczestnika konkursu

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Błażej Łukaszewicz kl.III

  Gimnazjum

  I miejsce

  Lidia Sitek

  1. Iga Zagrabska kl. VII

  SP nr 3

  II miejsce

  Lidia Sitek

  1. Ewa Hejnik kl. VII

  SP nr 3

  III miejsce

  Aneta Olkowska - rodzic

  1. Zofia Jagiełło

   kl. VII

  SP nr 3

  Wyróżnienie

  Honorata Jagiełło - rodzic

   

  Nagrodzono także prace w kategorii „Makieta”

  Imię i nazwisko uczestnika konkursu

  Nazwa placówki

  Osiągnięcia

  Opiekun – nauczyciel przygotowujący do konkursu

  1. Martyna Nowak kl. II
  1. Maja Ostrowska

  SP nr 1

   

   

  SP nr 1

  I miejsce

   

   

  I miejsce

  Anna Wojtkowicz

  1. Oskar Michałowski kl . II

  SP nr 1

  II miejsce

  Anna Wojtkowicz

   

   

   

   

   

   Prace uczestników konkursu były na wysokim poziomie, nawiązywały do przestrzegania  przepisów ruchu drogowego  w naszym mieście.

  Nagrody wręczali przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji w Józefowie. Fundatorami nagród  byli  dyrekcja szkoły SP 1, Rada Rodziców przy SP 1 i firma ubezpieczeniowa Bezpieczny.pl.

  Dyrekcja szkoły dziękuje Paniom  Annie Wojtkowicz,  Marzenie Ragus, Beacie Ciarskiej  i Dorocie Wiśniewskiej za włączenie się w organizację konkursu plastycznego.

  Organizatorzy konkursu

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  PAŹDZIERNIK

  Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego

  Nasza szkoła, w ramach uczestnictwa w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkła Cyfrowa”, zorganizowała Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego. Mają one na celu zwiększenie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń.

  Wcześniej odbyły się szkolenia dla rodziców, a 20.11.2018 r., w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu, uczniowie klas IV-VI wzięli udział w różnorodnych działaniach edukacyjno-informacyjnych. Jako pierwsze odbyło się spotkanie z p. Łukaszem Szczepańczykiem, edukatorem bezpieczeństwa cyfrowego, który przedstawił uczniom prezentację podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych). Dla trzech wybranych klas odbyły się warsztaty: „Wiarygodność informacji dostępnych w sieci”, „Prawa autorskie”, „Bezpieczeństwo własnego wizerunku”. Obejmowały one m.in. filmy dostosowane do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów oraz prezentację merytoryczną.

  Pozostałe klasy I-VI będą podejmowały aktywne działania, realizując tematy: „Bezpieczeństwo w kontaktach z innymi”, „Jak zdrowo korzystać z urządzeń cyfrowych?”, „Hasła i bezpieczne logowanie”, „Ochrona przed wirusami”, „Reklama w Internecie”. Również nauczyciele mieli spotkanie z edukatorem bezpieczeństwa cyfrowego i zapoznali się z materiałami do wykorzystania w swojej pracy, które zostały zamieszczone na stronie www.cyfrowobezpieczni.pl.

  Opracowanie tekstu: Agnieszka Laskowska

  WRZESIEŃ

   

  1. Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” – dyżury uczniów na skrzyżowaniach

   

  Od 10. do 28 września 2018 roku przez 3 kolejne poniedziałki, nauczycielka techniki  pełniła  dyżury z dwojgiem uczniów naszej szkoły na skrzyżowaniach:  Sikorskiego – PKP Józefów – przejście dla pieszych,  Mickiewicza – Moniuszki – przejście dla pieszych, Piłsudskiego – Wyszyńskiego – przejście dla pieszych.

  Uczniowie wyróżniali się wśród przechodniów odblaskowymi kamizelkami.

  Nasz szkolny patrol był wspomagany przez funkcjonariuszy  Straży Miejskiej i Policji.

  Uczniowie mieli okazję zaobserwować wzorowe postawy użytkowników dróg, jak również niewłaściwe zachowania. Wspólnie z obecnymi funkcjonariuszami reagowali na zauważone nieprawidłowości. Żywe lekcje z zakresu bezpieczeństwa wywołały refleksje, którymi mogli się podzielić z rówieśnikami.

  To jedna z form mająca wpływ na świadomość komunikacyjną młodego pokolenia.

   

  1. Akcja „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze” – klasy I - III

   

  26.09.2018 r. uroczyście, w obecności funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej wręczono wszystkim uczniom klas I – III odblaski z wbudowaną migającą lampką -  zgodnie z założeniami kampanii społecznej objętej honorowym patronatem MEN.

  Celem akcji zorganizowanej przez PZU jest poprawa widoczności dzieci na drodze i ograniczenie wypadków drogowych z udziałem najmłodszych. Dzieci zostały uświadomione, że w momencie, kiedy są bardziej widoczne na drodze, są równocześnie  bardziej bezpieczne. Wystarczy przypiąć odblask  do plecaka lub założyć na rękę i taka mała rzecz możne okazać  się bezcenna, uratować zdrowie, a nawet życie. Swoim zachowaniem dzieci mają dawać wzór nie tylko rówieśnikom, ale i dorosłym użytkownikom drogi.

   

   

  1. 26.09.2018 r. – Apel „Bezpiecznie w szkole i poza szkołą”- klasy I –VI

   

  Koordynator zespołu ds. bezpieczeństwa i przewodnicząca zespołu nauczycieli klas I-III zorganizowały apel poświęcony zagrożeniom, które mogą spotkać uczniów  w miejscach, w których najczęściej przebywają każdego dnia. Obrazowa prezentacja multimedialna, pogadanki ze strony funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej utrwaliły pożądane postawy i zachowania wśród uczniów.

   

  1. Gminny konkurs plastyczny  dla przedszkoli, szkół podstawowych i szkoły podstawowej z oddziałami gimnazjalnym „ BEZPIECZNIE w JÓZEFOWIE”

   

  Nasza szkoła jest inicjatorem w/w konkursu, którego celami są: promowanie zasad bezpiecznego poruszania się uczniów na drodze, stosowanie  zasad bezpieczeństwa w praktyce ze zwróceniem uwagi na lokalne zagrożenia , jakie mogą spotkać pieszych i rowerzystów oraz wspieranie działań edukacyjnych w zakresie wychowania komunikacyjnego.

  Konkurs został ogłoszony 18.09.2018 r.

   

  1. Zajęcia w Miasteczku Ruchu  Drogowego

   

  Od 24.09.2018 r. dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie klas I –III jeżdżą z wychowawcami  do MRD  (w ramach edukacji społecznej). Realizują treści  z wychowania komunikacyjnego: m.in. utrwalenie zasad poprawnego poruszania się po drogach, przypomnienie znaków drogowych.

  Podczas zajęć obecny jest funkcjonariusz  Straży Miejskiej.

  Klasy IV będą jeździły do MRD wiosną w ramach lekcji techniki. Uczniowie będą się przygotowywali do egzaminu na kartę rowerową  pod kierunkiem nauczyciela techniki, przy wsparciu funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej.

   

  1. Próbna ewakuacja przeciwpożarowa

   

  27.09.2018 r. w szkole przeprowadzono próbną ewakuację. Wcześniej dyrekcja szkoły przypomniała jej  procedurę.

  Ewakuacja przebiegła sprawnie. Wydarzeniu towarzyszyli  funkcjonariusze Straży Pożarnej.

   

  1. „Bezpiecznie w oddziałach przedszkolnych”

               We wrześniu wychowawcy oddziałów przedszkolnych podejmowali liczne działania z zakresu bezpieczeństwa. Należą do nich: pogadanki, zajęcia plastyczne (sygnalizator świetlny), słuchanie literatury i omawianie wzorców zachowań, prezentacje na planszach edukacyjnych,  scenki dramowe (zachowanie w różnych niebezpiecznych sytuacjach), nauka przejścia przez pasy, poznanie treści piosenki „Pan policjant” .

   

  1. Świetlica – bezpieczeństwo priorytetem

   

  Na początku roku szkolnego nauczyciele – wychowawcy świetlicy podjęli, zgodnie z planem pracy, następujące działania: przypomnienie zasad zachowania w świetlicy szkolnej, przeprowadzenie zajęć „Bezpieczna droga do szkoły” (formy realizacji: pogadanki, prezentacje, kolorowanki, zabawy z zakresu edukacji komunikacyjnej).

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Olofa Palmego
   ul.Mickiewicza 11, 05-420 Józefów
  • (22) 789-21-12

  Mapa